Regulamin

regulamin zamku REGULAMIN

Zarząd Zespołu Zamkowo – parkowego w Wojnowicach koło Wrocławia wprowadza niniejszym Regulamin korzystania z parku Zamku Wojnowice.

 • §1.

Zespół zamkowo-parkowy w Wojnowicach jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych, z zastrzeżeniem kolejnych punktów niniejszego Regulaminu.

 • §2.

Zabrania się:

 1. Zaśmiecania terenu;
 2. Niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;
 3. Niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;
 4. Wnoszenia i spożywania alkoholu, za wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydania pozwolenie właściciela parku;
 5. Wprowadzania psów bez smyczy;
 6. Przebywania bez zgody właściciela na terenie parku w godzinach 22:00 – 8:00;
 7. Zakłócania ciszy i naruszania porządku;
 8. Palenia ognisk oraz grillowania, za wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które wydane zostało pisemne pozwolenie.
 9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie parku;
 10. Kąpieli w stawach oraz zanieczyszczania stawów i strumieni;
 11. Wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody właściciela Parku, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i rowerów;
 12. Handlu i usług oraz organizowania imprez bez zezwolenia właściciela Parku;
 13. Każda sesja zdjęciowa powinna być zgłoszona pracownikom zamku, opłata za sesję na terenie parku wynosi 100 zł brutto, zaś w zamku i na terenie parku 200 zł brutto.
 14. Kara za bezumowne korzystanie z parku (grillowanie, rozpalanie ognisk, picie alkoholu, nieuprawniony wjazd samochodami oraz wykonywanie sesji fotograficznych) wynosi 500 zł.
 • §3.

Na terenie Parku użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.

 • §4.

Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.

 • §5.

Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

Wojnowice, dnia 1 stycznia 2020 roku

Prezes Zarządu Zamek Wojnowice Sp. z o.o.: Jan Andrzej Dąbrowski