Zakończyliśmy pierwszy etap remontu więźby dachowej zamku na wodzie w Wojnowicach.
Zabezpieczyliśmy unikatową konstrukcję założoną w późnym renesansie. Przed nami jeszcze dużo pracy ale jesteśmy bardzo zaangażowani i pełni energii do dalszych działań. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli Państwa zaprosić do zwiedzania tego niepowtarzalnego miejsca w zamku.
 
Całość więźby dachowej odzwierciadla etapową rozbudowę zamku. Północna więźba była najcenniejsza, ale pozostałe trzy skrzydła są również ciekawe. Więźby w poszczególnych skrzydłach powstawały w okresach systematycznej rozbudowy obiektu od XV wieku. Różnorodnie ukształtowane więźby dachowej stanowią unikatowy zbiór zabytkowych konstrukcji, w stosunkowo pełnej postaci zachowany w obiekcie świeckiego budownictwa – są przedmiotem zainteresowania historyków architektury i konstruktorów, stąd też wobec zagrożeń oryginalne więźby wymagają szczególnych zabiegów zabezpieczających.
 
Remont północnego skrzydła udał się dzięki dotacjom Gminy Miękinia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz darowiznom od osób prywatnych.
 
W tym roku planujemy naprawdę wschodniego skrzydła więźby dachowej.