Pod honorowym Patronatem Burmistrza Miękini Jana Mariana Grzegorczyna odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 roku o godz. 16:00 KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ.

Wykonawcami będą:

Mikhail Radunski z Mińska (Wiolonczela) i Kirył Keduk (fortepian).

Program koncertu: 

J.S.Bach - Suite N.1 for cello solo
- Prelude
- Gigue (7)
G.Gorelova - “Two paintings of Henry Matisse” for cello solo (7)
G. Cassado - Intermezzo and Dance for cello solo (4)
F. Schubert - Serenade (4)
F. Schubert - Musical Moment (3)
E. Elgar - Salut d’Amour (3)
F. Kreisler - liebesleid (3)
F. Kreisler - liebesfreud (4)
L. v. Beethoven - Pathetique sonata - Andante cantabile (arr. for cello and piano) (6)
D. Popper - Hungarian Rhapsody (7)
A. Piazzolla - Oblivion (5)
A. Piazzolla - Libertango (4)

Wstęp wolny

Organizatorami koncertu są: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. 

   

Mikhail Radunski, wiolonczela                                                                   Kirył Keduk, fortepian